Jarní síla pro rovnováhu v sobě

Máme tu jaro, s plnou silou proměny. Budeme ji potřebovat, protože materialistická a logická etapa lidstva už dosloužila a vyvíjí se nová duchovně (energeticko) hmotná, vyvážená.
 
Historie se opakuje a my zase máme šanci a volbu. Projít zdárně vědomou proměnou.
 
Žijeme ve společnosti, kde převažují technologie, logika, hmotná hojnost nad srdcem, cítěním, vnitřní hodnotou člověka. Mnohde se vytratily základní slušnostní principy, etika a lidská vnitřní morálka, osobní povídání, vyprávění si, soucit…
 
Lidstvo čeká velká proměna. A jak ji můžete podpořit?
Být součástí proměny a vyvažovat dění sám v sobě. Vědomě si sáhnout do svého svědomí a naučit se nové dovednosti energeticko-hmotného vyvažování.
________
  
!! POZOR NA TO!! Energii řídíte myšlenkou, způsobem myšlení.
Na co myslí vaše hlava, to podporujete, to získává sílu.
 
Když nadáváte na válku, dáváte sílu válce. 
Když myslíte na klidné řešení potíží, dáváte sílu klidnému řešení potíží.
To je důležitá dovednost (jako čtení, psaní, chození, řízení auta…), vědomá proměna myšlení. Je to nová dovednost potřebná do nové doby.
Ono soustředit se a naučit se vědomě sledovat myšlenky a udržovat rovnováhu mezi hlavou, pusou a srdcem, to není jednoduchá disciplína.
 
„Na co myslí moje hlava? Čemu dávám energii?
Co říká moje pusa? Je to opravdu to, co chci říct?
To, co chci svou pozorností podporovat?
Co cítí mé srdce? Cítí klid? Radost?
A dělám opravdu to, na co myslím a co chci?
________
  
Asi nejznámějším symbolem pro plošnou rovnováhu je čínská monáda – vyvážení jin, jang. Tak tento symbol pojďme pro názornost použít.
 
vyvážený stav nevyvážený stav
Vyvážené dvě opačné, ale doplňující se síly, kdy jedna bez druhé nemůže existovat. Proměňuje se a vzniká jedna z druhé.
černá / bílá
pozitivno / negativno
chmurné myšlenky / čisté myšlenky
světlo / tma
pasivita / aktivita
Důležité je uvědomit si, jak to máte v sobě nastavené vy a praktikovat dovednost podpory „světla“ ve svém organismu.
 
Většině lidí převládá ta „černá“ síla. Hlavně v souvislosti s tím, co se teď na světe děje, převládají chmurné myšlenky (strach, úzkost). Vyvažte si to. Přejte si to, co chcete, aby se dělo.
Jen si buďte vědomi toho, že vyvažovat toto vesmírné duo je vědomá a dynamická záležitostNeustále probíhající a měnící se. Neznamená to, že jednou vyvážíte, tím vyřešíte a máte hotovo. Je to nekončící dynamický proces uvědomování si a vyvažování.
________
  
Důležité je, uvědomovat si, co má být výsledkem (klid, mír, radost…)
Stopněte konečně myšlenky na to, co nemá být, typu „nechci aby se dělo xxx, „hlavně ať není xxx“. Soustřeďte se prostě na to, co chcete, co má být, co se má dít!
 
A když vám informace ze zpráv dodají „černou“, můžete vyvážit „bílou“. Nadějí, přáním klidu a míru pro sebe i všechny lidi, kteří to potřebují. Tím dodáte „temným věcem světlo“ a věci se postupně začnou měnit k lepšímu.
Drahomíra Znamenáčková
Rozsviť svůj vnitřní svět, objev svoje vnitřní hodnoty a žij je pro dobro své i těch ostatních.

Vyzkoušejte mé kurzy

Vyzkoušejte ZDARMA AHA systém

Je to malá ochutnávka z ročního kurzu osobního rozvoje - Kouzlo vnitřní energie. Tuto ukázku máte dostupnou zdarma.
Více informací →

Akce STOP


Používáním znalostí z tohoto kurzu získáte pro sebe víc šťávy do života, víc volnosti, uznání a ocenění.
Více informací →

Kouzlo vnitřní energie

Toto je celoroční kurz . Jde o komplexní proměnu podle jednoduchých návodů. Další ročník začíná v lednu 2022.
Více informací →
Komentáře
  • Vyzkoušejte ZDARMA kurz AHA systém
  • Kurz Akce STOP
  • Kouzlo vnitřní energie