Drahomíra Znamenáčková

 16.-18. března 2018 proběhl Jarní víkendový seminář v Lesních Lázních Zvánovice

Téma, kterému jsme se věnovali - Jaro, čas k probuzení aneb nultý krok další transformace

Vstupujeme do další fáze transformace a čeká nás větší propojení s přírodní silou, kterou máme k dispozici mezi "nebem a Zemí".

V době semináře nás příroda podpořila nejen silou začínajícího jara, ale i novoluním. 
Jaro je navíc báječný čas na uzavření starého a probuzení nového.

Povídali jsme si o vzniku Vesmíru, kterého jsme součástí, o gravitaci, seznámili jsme se s planetami a jejich oběžnými drahami. Podrobněji jsme probrali cykly, kterými pravidelně prochází naše planeta Země a její měsíc.  Mluvili jsme o vzdálenostech a rychlostech pohybujících se těles v naší Sluneční soustavě.

Mnozí z nás si uvědomili, jak je vše relativní, a že jsme spolu s naší planetou Zemí součástí velkého celku, ve kterém působí vesmírné síly a platí vesmírné přírodní zákony.
A tak v našem životě můžeme pozorovat jak se střídají roční období, jak probíhá příliv a odliv a existuje souhra Slunce, Měsíce a Země...a my lidé jsme toho součástí.
Z vesmírného pohledu jsme takový malý mraveneček chodící po zeměkouli. A úžasné je, že máme každý den vesmírné síly, jejich zákonitosti k dispozici a můžeme je vědomě používat.  

A jak se používají? No to jsme probrali také. Jak reaguje náš organismus na vnější podněty a co dělá náš mozek v běžných situacích, které žijeme. Poznali jsme, jak funguje naše vnitřní energetické prostředí, co je v něm nejdůležitější a jak se s takovými silami hospodaří v běžném životě.

A druhý den ráno nás příroda přivítala pohádkově. Přes noc se celá krajina pokryla čerstvou sněhovou peřinou. My jsme vyrazili do lesa a užili si úžasnou několikahodinovou procházku s využitím krás i sil okolní krajiny. 

 25. -26. března 2017 proběhl Jarní víkendový seminář na zámku v Kostelci nad Černými Lesy

Téma, kterému jsme se věnovali - Očista na duchovní cestě

Jaro je krásné období, ve kterém máme báječnou možnost si vědomě uklidit. Udělat si pořádek a čistotu nejen ve věcech, ale i v energiích v našem životě.

Prošli jsme cestou transformace, proměny od složitosti k jednoduchosti. Od vnějších starostí k vnitřní radosti.

Ukázali jsme si také, jak můžeme pracovat se svými strachy, aby nás neomezovaly kde už nechceme chránit 🙂

 

 11. - 12. února 2017 proběhl Zimní víkendový seminář na zámku v Kostelci nad Černými Lesy

Téma, kterému jsme se věnovali - Duchovní zralost - vztahy

Duchovní zralost ve vztazích znamená vědomě poznat sám sebe, svoje nastavení, k tomu svoje vyšší poslání a toto se naučit žít ve vztahu se sebou i s druhými.

Poslechli jsme si také úžasné Drahušky povídání o její podzimní cestě k protinožcům, kterou podnikla spolu s kamarádkou. Měsíc putování po západní Austrálii jí přinesl hodně nových poznání a dovedností, hlavně v oblasti očisty energií. 

 9. - 10. dubna 2016 proběhl Jarní víkendový seminář na zámku v Kostelci nad Černými Lesy

Téma, kterému jsme se věnovali - Čistota energie vztahů

Uvědomili jsme si, že vztahy nejsou jen mezi lidmi navzájem. Náš zájem a péči si zaslouží i naše vztahy k věcem, k práci, k penězům, k přírodě, ke zvířatům ... 

Dostali jsme praktické návody, jak automatické podvědomé reakce v různých situacích postupně posunout do vědomých rovin a přenastavit si je.

Učili jsme se vědomě tvořit podmínky pro čistou energii ve svém životě. 

A koncert na tibetské mísy byl úžasnou třešničkou na pomyslném dortu 🙂

 Kurz 3 x 21, nové dovednosti na třech úrovních za tři měsíce - 24. 10. 2015 - leden 2016

Téma, kterému jsme se věnovali - Transformace vědomí ve vztazích

1. téma  24. 10. 2015 Náš mozek, programy, myšlenky a objednávky 
2. téma  21. 11. 2015 Úklid v hlavě, očista buněčných pamětí 
3. téma 12. 12. 2015 Vnitřní hodnota a vnitřní kreativita
leden 2016 
Závěr kurzu 

 10. října 2015 proběhl odpolední seminář v Písku

Téma, kterému jsme se věnovali - Transformace vědomí ve vztazích

Probrali jsme naše vztahy k partnerovi, k dětem, k věcem, k práci, k penězům, k přírodě, ke zvířatům, k jídlu, ke zdraví ... a v neposlední řadě sami k sobě.

Procvičovali jsme se praktické čistící a ozdravné techniky potřebné k vyčištění a přenastavení vztahového systému, který používá náš mozek.

 22. - 23. srpen 2015 proběhl víkendový seminář na zámku v Kostelci nad Černými Lesy

Téma, kterému jsme se věnovali - Rodové a karmické zátěže, příčiny ne-mocí a ozdravné techniky

Ukázali jsme si, jak se mohou projevovat rodové a karmické zátěže v našem životě. 

Učili jsme se jednoduché ozdravné techniky, jak tyto staré energetické zátěže vyčistit a tvořit si podmínky pro život, po kterém toužíme.