Tajemství proměny pro dnešní dobu

Čeká nás Zima a možná i nelehké období pro mnoho lidí. Pojďte se podívat jaké vnitřní kouzlo je důležité si osvojit.

V jakých rovinách proměny, kterou teď prochází každý sám za sebe i celé lidstvo, máme nové věci dělat.

Všichni procházíme jemnou vnitřní proměnou – změnou energií, způsobu myšlení a cítění.

Je potřeba naučit se nový způsob fungování a zodpovědnosti vůči sobě. 

Zodpovědnost vůči sobě, to znamená vůči svojí síle, energii, celému svému systému, který ženete plnit úkoly ven, do vnějšího světa. Ať nepřicházíte zbytečně o energii a umíte se o ni postarat a dobíjet si baterky.

Je důležité v první řadě začít vnímat sebe a svůj systém a až v druhé řadě s tím jít ven. V tom spočívá vnitřní proměna. Na vás je osvojit si tuhle dovednost a rovinu nadhledu, správce svého systému. Tím se postaráte o svoji sílu, se kterou půjdete dělat věci a úkoly ven. Vědomě a zodpovědně. 

Ale potíž bývá v tom, že vnímat sám sebe jako systém nás nikdo neučil. A pečovat o něj s plnou zodpovědností, to už vůbec ne. A teď nám takové dovednosti chybí.

Připusťte si, že máte k dispozici dva energeticko-hmotné systémy. Vnější systém, ve kterém žijete a plníte úkoly a váš vnitřní systém, vaše emoce, pocity, reakce, sílu – energii.

Potřebná změna pro tuto dobu spočívá v tom, naučit se sám sebe a svůj vnitřní svět fungování, emocí, pocitů, reakcí opravdu vnímat jako systém a s tím jít vědomě do aktivit ven.

Ve vnějším světě jste zvyklí být zodpovědní za to, co děláte, dodržovat určitá pravidla, ctít zákony. Tam se o své kroky umíte starat.

Jenže nás svazují po generace vypěstované různé vzorce chování automaticky používané v různých situacích, které jsou už dnes bohužel retro. Přesto mnoho lidí takové zastaralé vzorce chování používá, hrají podle nich hry a ani to neví. Výborným příkladem je v dnešní době hodně dominantní hra na chudáka a viníka. „Já jsem ten chudák, kterému se tyhle věci dějí a on/ona/to za to může.“

Potřebné je, abyste z roviny správce svého systému odhalili, jestli třeba nejste spoluhráč v takové hře. Pokud se přistihnete, řekněte si: „Aha, tady jsem chudák nebo viník, dost to už stačilo. Tyhle hry už nehraju.“

Tenhle vědomý krok je hodně důležitý a nikdo jiný ho za vás neudělá. 

Je to opravdu na vás, abyste uměli pečovat o sebe, svoje síly a svoje potřeby vy sami. Když se v téhle době velkých proměn postaráte o svoji sílu, budete mít sílu pečovat i o druhé.

Dovedete si představit sebe jako správce?

Že jste správce svého systému a staráte se o fungování sebe? Fungování vnitřní i vnější?

Zkuste ve svých situacích v první řadě vnímat sebe a uvědomte si s čím jdete do akce směrem ven. 

Pozorujte v kolika situacích jste jako v křeččím kolečku.

retro zastaralé vzorce chování, křeččí kolečko

Pozorujte a uvědomujte si (klidně zpětně) kdy spadnete do reakce jako obvykle, podle zvyku.

Chcete názorný návod k proměně? Tak sledujte moje stránky …

Drahomíra Znamenáčková
Rozsviť svůj vnitřní svět, objev svoje vnitřní hodnoty a žij je pro dobro své i těch ostatních.
Komentáře
  • Vyzkoušejte ZDARMA kurz AHA systém